Licitacions anteriors a la Llei 9/2017

Procediments de contractació tancats

Contractació del servei d’auditoria de comptes anuals corresponent als exercicis socials 2017-2018 i 2019, per procediment obert

Contractació del servei d’auditoria de comptes anuals per l’empresa municipal IGUALSSOM, SRL. corresponents als exercicis socials 2014-2015 i 2016.

Contractació dels treballs d’auditoria pel Centre Especial de Treball IGUALSSOM, SRL, mitjançant procediment obert.