Presentació

Igualssom és un Centre Especial de Treball municipal dedicat a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

Història

L’any 2008 va començar la seva activitat amb voluntat d’impulsar la creació progressiva de llocs de treball estables i de qualitat. Des de el principi ha estat un instrument eficaç per donar resposta a una de les branques que representa la plena igualtat al municipi de Sant Boi: l'accés al treball de col•lectius socials en risc d’exclusió del mercat de treball, com son les persones amb discapacitat.

 
 

Actualitat

Actualment 45 persones integren la plantilla del centre que funciona amb uns nivells de qualitat equiparables a l’empresa ordinària i té consolidada una cartera de clients que li permet certa estabilitat.

Objectiu Igualssom

L'objectiu principal és la inserció sociolaboral de persones discapacitades, especialment aquelles que també pateixen una malaltia mental.

Missió

Com a missió principal té la creació i manteniment de llocs de treball per al col•lectiu, a partir de diverses activitats: repartiment de publicitat, manipulats, els serveis de neteja, elaboració del full de plàstic laminar o prestació de serveis laborals en empreses.

Visió

Tenim, però, encara reptes per superar i adaptar més el programa a les necessitats específiques de cada discapacitat i de cada persona amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats i no discriminació.

Valors

 
 
 
- Actitud emprenedora
- Diversificació de producte
- Adaptació als canvis
- Evolució sostenible