Perfil del contractant

Instruccions internes de contractació

 

Procediments de contractació oberts


 

Procediments de contractació tancats


Contractació del servei d’auditoria de comptes anuals corresponent als exercicis socials 2017-2018 i 2019, per procediment obert

Contractació del servei d’auditoria de comptes anuals per l’empresa municipal IGUALSSOM, SRL. corresponents als exercicis socials 2014-2015 i 2016.

Contractació dels treballs d’auditoria pel Centre Especial de Treball IGUALSSOM, SRL, mitjançant procediment obert.