Centre Especial de Treball

 

Què és un CET ?

Un centre especial de treball (CET) és una organització empresarial que opera en un entorn productiu i assegura treball remunerat a persones amb discapacitat. Alhora, la xarxa local de serveis destinats a la població amb discapacitat desenvolupa un programa social complementari, amb la coordinació i la col·laboració de l'equip professional d'IGUALSSOM i de la USAPS (Unitat de Suport per a l'Ajustament Personal i Social).

 
 

Avantatges per contractar serveis d'un CET

 
 
- Permet acomplir el 2% de contractació de persones amb discapacitat marcat per la llei (LISMI)
 
 
- Els CET són una peça clau de l'economia social, sostenible, competitiva i solidària del país
 
 
- Els beneficis no són només econòmics sinó també socials, ajuden a crear llocs de treball per a persones amb discapacitat
 
 
- La col·laboració amb el CET permet avançar a les empreses en la responsabilitat social corporativa.