• Full de Plàstic Laminar
  • Neteja d'edificis
  • Distribució de correspondència
  • Neteja de Parcs

Activitats i serveis

Plàstic laminar, neteja d'edificis, distribució de correspondència...